Kognitiv atferdsterapi og atferdsterapi levert gjennom media for angstlidelser hos voksne

Lenke: Kognitiv atferdsterapi og atferdsterapi levert gjennom media for angstlidelser hos voksne

Original tittel: Media-delivered cognitive behavioural therapy and behavioural therapy (self-help) for anxiety disorders in adults

Først publisert: 09.09.2013

Sist faglig oppdatert: 09.09.2013

Tema: Angst

Emner: Selvhjelp, Psykoterapi

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English