Medikamentelle tiltak for selvskading hos psykisk utviklingshemmede voksne

Lenke: Medikamentelle tiltak for selvskading hos psykisk utviklingshemmede voksne

Original tittel: Pharmacological interventions for self-injurious behaviour in adults with intellectual disabilities

Først publisert: 30.04.2013

Sist faglig oppdatert: 30.04.2013

Tema: Utviklingsforstyrrelser

Emner: Kognitiv funksjon, Legemidler, Selvmord og selvskade

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English