Psykoanalytisk og psykodynamisk psykoterapi for barn og ungdom som har vært seksuelt misbrukt

Lenke: Psykoanalytisk og psykodynamisk psykoterapi for barn og ungdom som har vært seksuelt misbrukt

Original tittel: Psychoanalytic/psychodynamic psychotherapy for children and adolescents who have been sexually abused

Først publisert: 31.07.2013

Sist faglig oppdatert: 31.07.2013

Tema: Barn og unges psykiske helse, Psykoterapi, Traumer, stress og overgrep

Emner: Barn og unge, Psykoterapi, Seksuelle overgrep, Traumer, stress og overgrep

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English