Psykologisk behandling versus antidepressiva, alene eller i kombinasjon mot depresjon hos barn og unge

Lenke: Psykologisk behandling versus antidepressiva, alene eller i kombinasjon mot depresjon hos barn og unge

Original tittel: Psychological therapies versus antidepressant medication, alone and in combination for depression in children and adolescents

Først publisert: 30.05.2014

Sist faglig oppdatert: 30.05.2014

Tema: Depresjon og mani, Barn og unges psykiske helse

Emner: Barn og unge, Depresjon, Antidepressiva, Psykoterapi, Legemidler

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English