Psykologiske tiltak mot depresjon hos ungdommer og voksne med medfødt hjertelidelse

Lenke: Psykologiske tiltak mot depresjon hos ungdommer og voksne med medfødt hjertelidelse

Original tittel: Psychological interventions for depression in adolescent and adult congenital heart disease

Først publisert: 28.10.2013

Sist faglig oppdatert: 28.10.2013

Tema: Depresjon og mani, Barn og unges psykiske helse, Kropp og sinn

Emner: Depresjon, Medfødt hjertefeil

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English