Skolebaserte programmer for forebygging av røyking

Lenke: Skolebaserte programmer for forebygging av røyking

Original tittel: School-based programmes for preventing smoking

Først publisert: 30.04.2013

Sist faglig oppdatert: 30.04.2013

Tema: Rus og avhengighet, Barn og unges psykiske helse

Emner: Barn og unge, Tobakk, Helsefremmende og forebyggende tiltak

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English