Tilpasning av miljøet til pasienten (nidoterapi) for personer med schizofreni

Lenke: Tilpasning av miljøet til pasienten (nidoterapi) for personer med schizofreni

Original tittel: Nidotherapy for people with schizophrenia

Først publisert: 28.03.2013

Sist faglig oppdatert: 28.03.2013

Tema: Schizofreni og psykose

Emner: Schizofreni, Psykososiale tiltak, Miljø

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English