Valproinsyre, valproat og divalproex i vedlikeholdsbehandling av bipolar lidelse

Lenke: Valproinsyre, valproat og divalproex i vedlikeholdsbehandling av bipolar lidelse

Original tittel: Valproic acid, valproate and divalproex in the maintenance treatment of bipolar disorder

Først publisert: 17.10.2013

Sist faglig oppdatert: 17.10.2013

Tema: Depresjon og mani

Emner: Bipolar lidelse, Antiepileptika, Legemidler

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English