Effekt og erfaringer med telefonrådgivning for uoffiselle omsorgsgivere for personer med demens

Lenke: Effekt og erfaringer med telefonrådgivning for uoffiselle omsorgsgivere for personer med demens

Original tittel: Efficacy and experiences of telephone counselling for informal carers of people with dementia

Først publisert: 01.09.2014

Sist faglig oppdatert: 01.09.2014

Tema: Alderspsykiatri

Emner: Demens

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English