Kraniell elektrisk stimulering (CES) med vekselstrøm mot depresjon

Lenke: Kraniell elektrisk stimulering (CES) med vekselstrøm mot depresjon

Original tittel: Alternating current cranial electrotherapy stimulation (CES) for depression

Først publisert: 08.07.2014

Sist faglig oppdatert: 08.07.2014

Tema: Depresjon og mani

Emner: Depresjon, Kraniell elektrisk stimulering (CES)

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English