Omsorg hos slektninger, med hensyn til sikkerhet, stabilitet og velbefinnende for barn som er fjernet fra hjemmet på grunn av mishandling

Lenke: Omsorg hos slektninger, med hensyn til sikkerhet, stabilitet og velbefinnende for barn som er fjernet fra hjemmet på grunn av mishandling

Original tittel: Kinship care for the safety, permanency, and well-being of children removed from the home for maltreatment

Først publisert: 31.01.2014

Sist faglig oppdatert: 31.01.2014

Tema: Barn og unges psykiske helse, Traumer, stress og overgrep

Emner: Barn og unge, Psykososiale tiltak, Mishandling, Voldsrisiko og kriminalitet, Traumer, stress og overgrep

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English