Psykologiske intervensjoner for personer med cystisk fibrose

Lenke: Psykologiske intervensjoner for personer med cystisk fibrose

Original tittel: Psychological interventions for individuals with cystic fibrosis

Først publisert: 18.06.2014

Tema: Psykoterapi, Kropp og sinn

Emner: Psykososiale tiltak, Luftveier

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English