Trifluoperazin versus lavpotente førstegenerasjons antipsykotika ved schizofreni

Lenke: Trifluoperazin versus lavpotente førstegenerasjons antipsykotika ved schizofreni

Original tittel: Trifluoperazine versus low-potency first-generation antipsychotic drugs for schizophrenia

Først publisert: 08.07.2014

Sist faglig oppdatert: 08.07.2014

Tema: Schizofreni og psykose

Emner: Legemidler, Antipsykotika

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English