Aerobic for forbedring av kognitiv funksjon hos eldre mennesker uten kjent kognitiv svekkelse

Lenke: Aerobic for forbedring av kognitiv funksjon hos eldre mennesker uten kjent kognitiv svekkelse

Original tittel: Physical activity and enhanced fitness to improve cognitive function in older people without known cognitive impairment

Først publisert: 22.04.2015

Sist faglig oppdatert: 22.04.2015

Tema: Alderspsykiatri

Emner: Fysisk aktivitet, Kognitiv funksjon

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English