Forsterkning av kognitiv terapi og kognitiv atferdsterapi med d-cykloserin for angst og relaterte lidelser

Lenke: Forsterkning av kognitiv terapi og kognitiv atferdsterapi med d-cykloserin for angst og relaterte lidelser

Original tittel: Augmentation of cognitive and behavioural therapies (CBT) with d-cycloserine for anxiety and related disorders

Først publisert: 10.05.2015

Sist faglig oppdatert: 10.05.2015

Tema: Angst

Emner: Psykoterapi, Legemidler

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English