Individuell psykoterapi i behandling av voksne dagpasienter som har anorexia nervosa

Lenke: Individuell psykoterapi i behandling av voksne dagpasienter som har anorexia nervosa

Original tittel: Individual psychological therapy in the outpatient treatment of adults with anorexia nervosa

Først publisert: 27.07.2015

Sist faglig oppdatert: 27.07.2015

Tema: Spiseforstyrrelser

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English