Kriseintervensjon for personer med alvorlige psykiske lidelser

Lenke: Kriseintervensjon for personer med alvorlige psykiske lidelser

Original tittel: Crisis intervention for people with severe mental illnesses

Først publisert: 14.09.2007

Sist faglig oppdatert: 23.12.2015

Tema: Schizofreni og psykose

Emner: Psykose, Schizofreni, Psykososiale tiltak

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English