Medikamentell behandling av angst og komorbide alkoholproblemer

Lenke: Medikamentell behandling av angst og komorbide alkoholproblemer

Original tittel: Pharmacotherapy for anxiety and comorbid alcohol use disorders

Først publisert: 20.01.2015

Sist faglig oppdatert: 20.01.2015

Tema: Rus og avhengighet, Angst

Emner: ROP-lidelser (rus og psykiatri), Alkohol, Legemidler, Angst, Rus og avhengighet

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English