Tiltak mot selvskading hos barn og ungdommer

Lenke: Tiltak mot selvskading hos barn og ungdommer

Original tittel: Interventions for self‐harm in children and adolescents

Først publisert: 24.08.2016

Sist faglig oppdatert: 11.01.2017

Tema: Barn og unges psykiske helse, Selvmord og selvskade

Emner: Barn og unge, Psykososiale tiltak, Selvmord og selvskade

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Språk: English