Antidepressiver og benzodiazepiner for panikklidelse hos voksne

Lenke: Antidepressiver og benzodiazepiner for panikklidelse hos voksne

Original tittel: Antidepressants and benzodiazepines for panic disorder in adults

Først publisert: 11.10.2016

Sist faglig oppdatert: 12.09.2016

Tema: Schizofreni og psykose

Emner: Antidepressiva, Panikklidelse, Legemidler, Angst

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English