Kognitiv atferdsterapi (CBT), tredje-generasjons CBT og interpersonlig terapi (IPT) for å forebygge depresjon hos barn og ungdom

Lenke: Kognitiv atferdsterapi (CBT), tredje-generasjons CBT og interpersonlig terapi (IPT) for å forebygge depresjon hos barn og ungdom

Original tittel: Cognitive behavioural therapy (CBT), third‐wave CBT and interpersonal therapy (IPT) based interventions for preventing depression in children and adolescents

Først publisert: 03.08.2016

Sist faglig oppdatert: 09.08.2016

Tema: Depresjon og mani, Barn og unges psykiske helse, Psykoterapi

Emner: Depresjon, Psykoterapi, Forebygging

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English