Kortvarige skolebaserte tiltak og utfall med hensyn på atferd for ungdom som bruker stoff

Lenke: Kortvarige skolebaserte tiltak og utfall med hensyn på atferd for ungdom som bruker stoff

Original tittel: Brief school‐based interventions and behavioural outcomes for substance‐using adolescents

Først publisert: 28.11.2016

Sist faglig oppdatert: 20.01.2016

Tema: Rus og avhengighet, Barn og unges psykiske helse

Emner: Barn og unge, Psykososiale tiltak, Narkotika, Rus og avhengighet

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English