Motiverende intervju som forebygging av alkoholmisbruk hos unge voksne

Lenke: Motiverende intervju som forebygging av alkoholmisbruk hos unge voksne

Original tittel: Motivational interviewing for the prevention of alcohol misuse in young adults

Først publisert: 18.07.2016

Tema: Rus og avhengighet

Emner: Alkohol

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English