Opioidagonist-behandling for personer som er avhengige av farmasøytiske opioider

Lenke: Opioidagonist-behandling for personer som er avhengige av farmasøytiske opioider

Original tittel: Opioid agonist treatment for pharmaceutical opioid dependent people

Først publisert: 29.11.2016

Sist faglig oppdatert: 09.05.2016

Tema: Rus og avhengighet

Emner: Opioidavhengighet

Dokumenttype: Retningslinjer, Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English