Effektivitet av kortvarig intervensjon ved alkoholmisbruk i førstelinjetjenesten

Lenke: Effektivitet av kortvarig intervensjon ved alkoholmisbruk i førstelinjetjenesten

Original tittel: Effectiveness of brief alcohol interventions in primary care populations

Først publisert: 24.02.2018

Sist faglig oppdatert: 24.02.2018

Tema: Rus og avhengighet

Emner: Alkohol

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English