Ergoterapi levert av spesialister, sammenliknet med ikke-spesialister, for mennesker med schizofreni

Lenke: Ergoterapi levert av spesialister, sammenliknet med ikke-spesialister, for mennesker med schizofreni

Original tittel: Occupational therapy delivered by specialists versus non‐specialists for people with schizophrenia

Først publisert: 08.10.2018

Sist faglig oppdatert: 05.10.2018

Tema: Schizofreni og psykose

Emner: Schizofreni

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English