Forskjellige behandlinger for antipsykotika-indusert tardiv dyskinesi

Lenke: Forskjellige behandlinger for antipsykotika-indusert tardiv dyskinesi

Original tittel: Miscellaneous treatments for antipsychotic‐induced tardive dyskinesia

Først publisert: 04.04.2018

Sist faglig oppdatert: 19.03.2018

Tema: Schizofreni og psykose

Emner: Antipsykotika, Bivirkninger

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English