GABA-agonister for nevroleptika-indusert tardiv dyskinesi

Lenke: GABA-agonister for nevroleptika-indusert tardiv dyskinesi

Original tittel: Gamma-aminobutyric acid agonists for neuroleptic-induced tardive dyskinesia

Først publisert: 19.09.2007

Sist faglig oppdatert: 17.04.2018

Tema: Schizofreni og psykose

Emner: Legemiddelgjennomgang, Legemidler

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English