Hvilke tegn og signaler som kan observeres av personell i barnehage og skole kan ha sammenheng med omsorgssvikt? En systematisk oversikt over oversikter

Lenke: Hvilke tegn og signaler som kan observeres av personell i barnehage og skole kan ha sammenheng med omsorgssvikt? En systematisk oversikt over oversikter

Først publisert: 07.05.2018

Tema: Barn og unges psykiske helse, Traumer, stress og overgrep

Emner: Barn og unge, Traumer, stress og overgrep

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk