Individuelle, familie- og skolebaserte tiltak mot sammensatt risikoatferd

Lenke: Individuelle, familie- og skolebaserte tiltak mot sammensatt risikoatferd

Original tittel: Individual‐, family‐, and school‐level interventions targeting multiple risk behaviours in young people

Først publisert: 15.10.2018

Sist faglig oppdatert: 05.10.2018

Tema: Rus og avhengighet, Barn og unges psykiske helse

Emner: Barn og unge, Atferd, Rus og avhengighet

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English