Internett-baserte kognitive og atferdsterapier for post-traumatisk stresslidelse (PTSD) hos voksne

Lenke: Internett-baserte kognitive og atferdsterapier for post-traumatisk stresslidelse (PTSD) hos voksne

Original tittel: Internet‐based cognitive and behavioural therapies for post‐traumatic stress disorder (PTSD) in adults

Først publisert: 19.12.2018

Sist faglig oppdatert: 14.12.2018

Tema: Traumer, stress og overgrep

Emner: Posttraumatisk stresslidelse (PTSD), Psykoterapi

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English