Klorpromazin sammenliknet med piperacetazin ved schizofreni

Lenke: Klorpromazin sammenliknet med piperacetazin ved schizofreni

Original tittel: Chlorpromazine versus piperacetazine for schizophrenia

Først publisert: 06.11.2018

Sist faglig oppdatert: 31.10.2018

Tema: Schizofreni og psykose

Emner: Schizofreni, Legemidler

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English