Prosessert EEG og evokert potensial-teknikker for bedring av postoperativ delir og kognitiv dysfunksjon etter ikke-kirurgiske inngrep hos voksne

Lenke: Prosessert EEG og evokert potensial-teknikker for bedring av postoperativ delir og kognitiv dysfunksjon etter ikke-kirurgiske inngrep hos voksne

Original tittel: Processed electroencephalogram and evoked potential techniques for amelioration of postoperative delirium and cognitive dysfunction following non‐cardiac and non‐neurosurgical procedures in adults

Først publisert: 06.08.2018

Sist faglig oppdatert: 15.05.2018

Tema: Kropp og sinn

Emner: Delirium

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English