Psykologiske tiltak for behandlingsresistent depresjon hos voksne

Lenke: Psykologiske tiltak for behandlingsresistent depresjon hos voksne

Original tittel: Psychological therapies for treatment‐resistant depression in adults

Først publisert: 06.08.2018

Sist faglig oppdatert: 04.05.2018

Tema: Depresjon og mani

Emner: Depresjon, Psykoterapi

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English