Tiltak ved taleapraksi hos barn

Lenke: Tiltak ved taleapraksi hos barn

Original tittel: Intervention for childhood apraxia of speech

Først publisert: 30.05.2018

Sist faglig oppdatert: 30.05.2018

Tema: Barn og unges psykiske helse

Emner: Funksjonsnedsettelse, Språkutvikling

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English