Antidepressiva med tillegg av benzodiazepiner til voksne ved alvorlig depresjon

Lenke: Antidepressiva med tillegg av benzodiazepiner til voksne ved alvorlig depresjon

Original tittel: Antidepressants plus benzodiazepines for adults with major depression

Først publisert: 03.06.2019

Sist faglig oppdatert: 03.06.2019

Tema: Depresjon og mani

Emner: Depresjon, Antidepressiva, Legemidler

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English