Nåtidskonsentrert terapi (PCT) ved posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

Lenke: Nåtidskonsentrert terapi (PCT) ved posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

Original tittel: Present‐centered therapy (PCT) for post‐traumatic stress disorder (PTSD) in adults

Først publisert: 18.11.2019

Sist faglig oppdatert: 18.11.2019

Tema: Psykoterapi, Traumer, stress og overgrep

Emner: Posttraumatisk stresslidelse (PTSD), Psykoterapi, Traumer, stress og overgrep

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English