Psykologiske tiltak for menneskere med både alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse

Lenke: Psykologiske tiltak for menneskere med både alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse

Original tittel: Psychosocial interventions for people with both severe mental illness and substance misuse

Først publisert: 12.12.2019

Sist faglig oppdatert: 12.12.2019

Tema: Rus og avhengighet, Schizofreni og psykose

Emner: ROP-lidelser (rus og psykiatri), Psykoterapi

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English