Seponering av halidol for personer med schizofreni

Lenke: Seponering av halidol for personer med schizofreni

Original tittel: Haloperidol discontinuation for people with schizophrenia

Først publisert: 21.04.2019

Sist faglig oppdatert: 21.04.2019

Tema: Schizofreni og psykose

Emner: Legemidler

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English