En oversikt over systematiske oversikter om fremme av psykisk helse, forebygging av psykiske lidelser hos flyktninger, asylsøkere og internflyktninger

Lenke: En oversikt over systematiske oversikter om fremme av psykisk helse, forebygging av psykiske lidelser hos flyktninger, asylsøkere og internflyktninger

Original tittel: An overview of systematic reviews on mental health promotion, prevention, and treatment of common mental disorders for refugees, asylum seekers, and internally displaced persons

Først publisert: 01.12.2020

Sist faglig oppdatert: 01.12.2020

Tema: Flyktninger og innvandrere

Emner: Flyktninger og innvandrere

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English