Individuelt tilpassede aktiviteter for å forbedre psykososiale resultater for personer med demens i fellesskap

Lenke: Individuelt tilpassede aktiviteter for å forbedre psykososiale resultater for personer med demens i fellesskap

Korttittel: Individuelt tilpassede aktiviteter for å forbedre psykososiale resultater for personer med demens i fellesskap

Original tittel: Personally tailored activities for improving psychosocial outcomes for people with dementia in community settings

Først publisert: 27.08.2020

Sist faglig oppdatert: 27.08.2020

Tema: Alderspsykiatri

Emner: Individuell tilpasning, Demens, Psykososiale forhold

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English