Innskrenking av muligheter for forebygging av selvmord ved hopping

Lenke: Innskrenking av muligheter for forebygging av selvmord ved hopping

Original tittel: Means restriction for the prevention of suicide by jumping

Tema: Selvmord og selvskade

Emner: Forebygging

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: Norsk