Psykologiske og sosiale intervensjoner for forebygging av psykiske lidelser hos mennesker som bor i lav- og mellominntektsland rammet av humanitære kriser

Lenke: Psykologiske og sosiale intervensjoner for forebygging av psykiske lidelser hos mennesker som bor i lav- og mellominntektsland rammet av humanitære kriser

Original tittel: Psychological and social interventions for the prevention of mental disorders in people living in low‐ and middle‐income countries affected by humanitarian crises

Først publisert: 08.09.2020

Sist faglig oppdatert: 08.09.2020

Tema: Flyktninger og innvandrere, Psykoterapi

Emner: Forebygging

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: Norsk