Spesialiserte tidlige invensjonsteam for nylig oppstått psykose

Lenke: Spesialiserte tidlige invensjonsteam for nylig oppstått psykose

Original tittel: Specialised early intervention teams (extended time) for recent‐onset psychosis

Først publisert: 02.11.2020

Sist faglig oppdatert: 02.11.2020

Tema: Schizofreni og psykose

Emner: Psykose, Schizofreni

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: Norsk