Spesialiserte tidlige tiltaksteam (lang tid) for nylig utviklet psykose

Lenke: Spesialiserte tidlige tiltaksteam (lang tid) for nylig utviklet psykose

Original tittel: Specialised early intervention teams (extended time) for recent‐onset psychosis

Først publisert: 01.12.2020

Sist faglig oppdatert: 01.12.2020

Tema: Schizofreni og psykose

Emner: Schizofreni

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English