Andre generasjons antidepressiver for behandling av vinterdepresjon

Lenke: Andre generasjons antidepressiver for behandling av vinterdepresjon

Original tittel: Second‐generation antidepressants for treatment of seasonal affective disorder

Først publisert: 04.03.2021

Sist faglig oppdatert: 04.03.2021

Tema: Depresjon og mani

Emner: Vinterdepresjon

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English