Antidepressiv behandling for postnatal depresjon

Lenke: Antidepressiv behandling for postnatal depresjon

Original tittel: Antidepressant treatment for postnatal depression

Først publisert: 13.02.2021

Sist faglig oppdatert: 13.02.2021

Tema: Depresjon og mani

Emner: Antidepressiva, Fødselsdepresjon

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English