Behandling av postnatal depresjon med antidepressiver

Lenke: Behandling av postnatal depresjon med antidepressiver

Original tittel: Antidepressant treatment for postnatal depression

Først publisert: 13.02.2021

Sist faglig oppdatert: 13.02.2021

Tema: Depresjon og mani, Kjønn og seksualitet

Emner: Fødselsdepresjon

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: Norsk