Internettbaserte kognitive og atferdsterapier for posttraumatisk stresslidelse (PTSD) hos voksne

Original tittel: Internet‐based cognitive and behavioural therapies for post‐traumatic stress disorder (PTSD) in adults

Først publisert: 20.05.2021

Tema: Psykoterapi, Traumer, stress og overgrep

Emner: Posttraumatisk stresslidelse (PTSD), Psykoterapi

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English