Ketamin og andre glutamatreseptor-modulatorer mot depresjon ved bipolar lidelse hos voksne

Lenke: Ketamin og andre glutamatreseptor-modulatorer mot depresjon ved bipolar lidelse hos voksne

Original tittel: Ketamine and other glutamate receptor modulators for depression in bipolar disorder in adults

Først publisert: 08.10.2021

Sist faglig oppdatert: 08.10.2021

Tema: Depresjon og mani

Emner: Depresjon, Bipolar lidelse, Legemidler

Dokumenttype: Oppsummert forskning

Utgiver: Cochrane Library

Språk: English